Oprogramowanie GuardPoint Pro Lite

Oprogramowanie GuardPoint Pro Lite

SensorAccess Technology

ID: GPP-LIGHT

Product specification

Oprogramowanie kontroli dostępu GuardPoint Pro Lite, raportowanie w czasie rzeczywistym do 2,000 użytkowników, obsługa 8 kontrolerów i 16 czytników, dostępne alarmy graficzne, nadruki na kartach oraz podstawowe raportowanie

Ask for product

Ask for product: Oprogramowanie GuardPoint Pro Lite

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.