HYBRYD

Polski producent opraw, układów i systemów oświetlenia awaryjnego.
Wszystkie produkowane urządzenia są rodzimej konstrukcji, co pozwala je systematycznie unowocześniać, wraz z rozwojem elektroniki i informatyki.

 

W 2011 roku została opracowana i wdrożona doprodukcji rodzina opraw awaryjnych doświetlających ze źródłem światła LED, takich jak OWA, KWADRA, HERKULES, PRIMOS, ORBIT.

HYBRYD_front

Centralna bateria

Zasilanie z jednej baterii akumulatorów

 

Wszystkie oprawy pracujące jako awaryjne zasilane są zjednego, zewnętrznego źródła. System przeznaczony do zasilania obwodów pracujących w sieci IT przy pracy bateryjnej. Może się składać ze stacji głównej i podstacji. Do obu wersji można dołączyć oprawy oświetlenia awaryjnego.
PDF_LogoHYBRYD_centralna bateria

 

HYBRYD test system

Test system

Jednostka centralna w formie poręcznego pilota

 

Ogólna koncepcja systemu polega na zastosowaniu opraw i innych urządzeń oświetlenia awaryjnego, które w trybie pracy awaryjnej działają w pełni autonomicznie, a także autonomicznie zarządzają swoimi testami. Możliwe jest to dzięki wbudowaniu w oprawę awaryjną układu mikroprocesorowego.
PDF_LogoHYBRYD_test system

 

Centraltest

Pełna zgodnośc z obowiązującymi przepisami p.poż.

 

System posiada jednostkę centralną, która odpowiada za systematyczne testowanie stanu technicznego wszystkich elementów systemu, natomiast nie odpowiada za załączanie się opraw w tryb pracy awaryjnej (załączane są samoczynnie, po zaniku napięcia zasilającego te oprawy).

HYBRYD centraltest

 

HYBRYD autotest

Autotest

Automatyczno – autonomiczne testowanie

 

Ogniwo łączące systemy oświetlenia awaryjnego z monitoringiem i rejestracją wyników testów (centraltest i test-system), z wersją standard, w której niewiele wiadomo o stanie opraw i modułów awaryjnych. Przy tym systemie nie są wymagane dodatkowe urządzenia, ani czynności serwisanta, w celu wykonania wymaganych testów.
PDF_LogoHYBRYD_autotest

 

Standard

Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektów

 

Wykorzystywane w miejscach gdzie nie ma konieczności stosowania systemów spełniających wymogi przepisów p.poż. Idealne do zastosowania przez osoby prywatne lub w mniejszych obiektach dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wyposażone w urządzenia mikroprocesowe do testu funkcjonalnego (test A) i do nadzoru prądu ładowaniaakumulatorów, co znacznie wydłuża ich żywotność.

HYBRYD standard

 

 

Dowiedz się więcej:piktogramy 2

 

PDF_LogoHYBRYD – wymagania dla systemów oświetlenia awaryjnego

 

PDF_LogoHYBRYD – zestawienie przepisów i norm

 

PDF_LogoHYBRYD – przeglądy oświetlenia awaryjnego

 

PDF_LogoHYBRYD – ewakuacja w sześciu krokach

 

PDF_LogoHYBRYD – ewakuacja w nowym świetle