SATEL kontrola dostępu

 

Kontrola dostępu ACCO

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

 

System kontroli dostępu, będąc elementem elektronicznych systemów zabezpieczeń, stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o zwykłe klucze.

SEQURA kontrola Satel

 

SEQURA schemat ACCO Satel

Charakterystyka systemu ACCO

Ochrona obiektu przed osobami nieuprawnionymi

 

System ACCO jest nowoczesnym, modularnym systemem kontroli dostępu. Jego architektura wykorzystuje dedykowane moduły, które mogą pracować samodzielnie, jak też pozwalają na połączenie ich we wspólną sieć. Dzięki temu, z zalet systemu ACCO skorzystać można zarówno w prostych systemach kontroli dostępu obsługujących pojedyncze przejścia, jak też w rozległych instalacjach wymagających scentralizowanego zarządzania.

System kontroli dostępu budowany jest w oparciu o pojedyncze moduły kontrolera przejścia ACCO. Składać się może z maksymalnie 255 modułów podłączonych do magistrali RS-485. Jej obsługę i łączność z komputerem zapewnia konwerter ACCO-USB. Centralne zarządzanie systemem ACCO i jego programowanie jest możliwe dzięki zainstalowanemu na komputerze programowi ACCO SOFT LT.

 

 

Funkcjonalności systemu ACCO

Idealne rozwiązanie dla Twojej firmy

 

Wizualizacja systemu
Administrator systemu otrzymał nowe narzędzie umożliwiające wizualizację nadzorowanych obiektów. Na planie obiektu można rozmieścić różne elementy systemu (kontrolery, kontrolowane drzwi, kamery). Stan kontrolerów jest na bieżąco aktualizowany. Piktogramy symbolizujące moduły informują o stanie: modułu, jego zasilania, terminali do niego podpiętych oraz przejścia, które kontroluje. Rola planu nie ogranicza się tylko do funkcji informacyjnych. Umożliwia on też szybki dostęp do niektórych poleceń, jak np. odblokowanie przejścia.
 
Komparacja
Narzędzie służące do porównywania danych między programem a modułami jest teraz wygodniejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla administratora. Program w przejrzysty sposób przedstawia porównywane dane. W zależności od ich rodzaju, administrator może uruchomić proces automatycznej korekty lub dokonać zmian ręcznie. Interwencja administratora może być wymagana szczególnie w przypadku, gdy konflikt zachodzi między danymi użytkowników.
 
Funkcje dotyczące przejścia
Otwarcie drzwi bez autoryzacji może nie być interpretowane jako wejście siłowe. Odblokowanie lub zablokowanie przejścia może odbywać się zgodnie ze specjalnie w tym celu stworzonym harmonogramem dostępu.
 
Kontrola jakości komunikacji
Program na bieżąco kontroluje poprawność komunikacji między programem a modułami obecnymi w systemie. Dostępne dla administratora narzędzia diagnostyczne ułatwiają w razie występowania problemów z komunikacją odnalezienie źródła problemu.
 
Eksport zdarzeń
W programie istnieje możliwość wyeksportowania zdarzeń w wybranym formacie (CSV, Excel) do pliku. Ułatwia to ich późniejsze przeglądanie bez uruchomienia programu, a także umożliwia ich archiwizowanie.
 
Limit wejść
Z myślą o miejscach, w których wykupuje się karnet na konkretną ilość wejść, jak np. kluby fitness, baseny czy sauna, dodany został parametr określający maksymalną ilość wejść użytkownika.
 
Raport obecności
Zostało dodane narzędzie do rejestracji czasu obecności użytkowników. Administrator ma możliwość zdefiniowania reguł wejścia / wyjścia w oparciu o moduły obecne w systemie. Ustalenie konkretnych zasad pozwala określić, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu lub na terenie całego obiektu. W bazie danych programu gromadzone są informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Na tej podstawie obliczany jest czas obecności i generowany raport, który przydatny może być później przy rozliczaniu czasu pracy, obliczaniu nadgodzin czy wynagrodzeń.
 
Kontrola obecności
Bazując na mechanizmach wykorzystywanych do tworzenia raportu obecności można w prosty sposób kontrolować obecność pracowników na terenie obiektu.
 
Łatwiejsze tworzenie grup
Dzięki nowej opcji można w prostszy sposób łączyć użytkowników w grupy. Grupę można utworzyć na podstawie uprawnień pojedynczego użytkownika. Administrator może sprawdzić też, czy dane użytkownika nie uprawniają go do przynależności do grupy, która już istniała, i która charakteryzuje się takimi samymi uprawnieniami, jakie posiada ten użytkownik. Podział na grupy w dużym stopniu ułatwia proces zarządzania użytkownikami.
 
Raport o użytkowniku / użytkownikach
Administrator uzyskał możliwość generowania raportów w formacie PDF zawierających informacje o wybranych użytkownikach. Dane te upraszczają w znacznym stopniu proces administrowania użytkownikami.

SEQURA funkcjonalnosci Satel

 

 

SEQURA acco kontrola Satel

Elementy rejestracji czasu pracy

Precyzyjne rozliczanie pracowników

 

Urządzenia systemu ACCO można wykorzystać również do rejestracji czasu pracy. Wbudowana w moduły funkcjonalność pozwala odróżniać przejścia służbowe od pozasłużbowych, precyzyjnie rejestrując czas przebywania pracowników na terenie zakładu pracy. Oprogramowanie, stanowiące uzupełnienie systemu ACCO, pozwala na odfiltrowanie odpowiednich zdarzeń i przekazanie ich do systemu wspierającego zarządzanie kadrami, realizującego rozliczanie czasu pracy poszczególnych pracowników. Innym sposobem wykorzystania wszechstronności systemu ACCO jest użycie go do nadzorowania obecności osób. Odpowiednie funkcje dołączonego do systemu oprogramowania zarządzającego systemem, pozwalają na przedstawianie raportów obecności i wskazywanie miejsca przebywania określonych osób na terenie objętym kontrolą dostępu.