SATEL system sygnalizacji włamania i napadu

Centrale alarmowe

System alarmowy dla każdego

 

Firma SATEL w swojej ofercie posiada szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do realizacji systemów sygnalizacji włamania i napadu – od prostych modułów przeznaczonych do zabezpieczenia kiosków i domków letniskowych, po zaawansowane i złożone systemy łączące funkcjonalność systemu alarmowego z rozbudowanymi funkcjami automatyki i kontroli dostępu.

SEQURA alarm Satel

 

SEQURA abax Satel

System bezprzewodowy ABAX

Dwukierunkowa łączność radiowa

 

Dwukierunkowy bezprzewodowy system ABAX jest rozwiązaniem proponowanym przez firmę SATEL dla tych instalacji alarmowych, w których układanie okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy systemu jest uciążliwe lub całkowicie niemożliwe.

 

System bezprzewodowy MICRA

Niezawodna ochrona dla małych obiektów

 

System bezprzewodowy MICRA zaprojektowany został przede wszystkim z myślą o ochronie małych obiektów. Możliwość zastosowania bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych, zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem, a bezprzewodowe czujki dymu i zalania mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego jest prosta i intuicyjna.

SEQURA micra Satel

 

SEQURA czujki Satel

Czujki

Szeroki wachlarz rozwiązań

 

Czujki są jednymi z najważniejszych elementów wpływających na jakość i niezawodność systemu alarmowego. Dlatego ich właściwy dobór, a także prawidłowe zastosowanie wymaga wiedzy teoretycznej i doświadczenia. Ułatwieniem w usystematyzowaniu tej grupy produktów jest wprowadzenie podziału z wyróżnieniem kategorii funkcjonalnych.

 

Sygnalizatory

Bezkompromisowa jakość wykonania

 

Celem systemu alarmowego jest informowanie o wykryciu różnego rodzaju zagrożeń. Głównym zadaniem jest zasygnalizowanie o niepowołanym wtargnięciu na chroniony obszar. Dodatkowo system może ostrzegać właścicieli posesji o pojawiającym się dymie czy też np. wycieku wody. Użycie sygnalizatorów alarmowych jest jednym z podstawowych sposobów na osiągnięcie tego celu.

SEQURA sygnalizatory Satel

 

SEQURA komunikacja Satel

Komunikacja i powiadamianie

Zdalny nadzór nad każdym obiektem

 

Podstawowym zadaniem skutecznego systemu alarmowego jest powiadomienie o wykryciu zagrożenia. Z tego właśnie powodu urządzenia z grupy „komunikacja i powiadamianie” pełnią bardzo istotną rolę w systemie, niezależnie od wykorzystywanej technologii. Możliwości wykorzystania tych urządzeń są jednak dużo większe. Można je zastosować do osobistego powiadamiania osób zainteresowanych, poprzez przekazywanie informacji do firmy realizującej ochronę fizyczną, jak również do zdalnej konfiguracji i zarządzania systemem alarmowym.

 

Sterowniki radiowe

Sterowanie dowolnymi urządzeniami

 

Piloty radiowe oferują wygodny sposób sterowania różnymi urządzeniami. Ten sposób sterowania można wykorzystać w systemach alarmowych, np. do włączania i wyłączania czuwania, czy wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia. Wygodnie jest również sterować zdalnie podnoszeniem lub opuszczaniem rolet, czy otwieraniem bramy garażowej i bramy wjazdowej na posesję.

SEQURA sterowniki Satel

 

SEQURA zasilacze Satel

Zasilacze buforowe

Gwarancja nieprzerwanej pracy

 

Zasilacze buforowe stanowią bardzo ważny element systemu alarmowego. To właśnie dzięki nim system alarmowy może pracować nieprzerwanie nawet w sytuacji kiedy zasilanie podstawowe jest uszkodzone przez wiele godzin. W przypadku zaniku zasilania podstawowego, zasilacz buforowy zaczyna dostarczać energię z podłączonego do niego akumulatora. Najczęściej jest nim szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy, doskonale sprawdzający się w zastosowaniach zasilania buforowego.

 

Obudowy

Dobre opakowanie każdej instalacji

 

Niektóre elementy systemu alarmowego instalowane są w specjalnych obudowach. Rolą tych obudów jest: zapewnienie zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem urządzeń systemu, wykrywanie próby nieautoryzowanego dostępu i ułatwienie uporządkowania całej instalacji.

SEQURA obudowy Satel