Kategorie

SB3

SB3

SB3

Producent: SIEMENS

W wypadku, gdy czujki pożarowe są instalowane w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno okablowanie, jak i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom krajowych przepisów bezpieczeństwa. Zazwyczaj układy czujek pożarowych pobierają niewielki prąd i w tym zastosowaniu spełniają wymagania kategorii Ex „iskrobezpieczne”. Zagadnienia te są opisane w normach EN50014 (IEC60079-0) oraz 50020 (IEC60079-11).,


Bariera z bocznikującą diodą Zenera ogranicza ilość energii elektrycznej przesyłanej pomiędzy częścią iskrobezpieczną systemu a obwodami niezabezpieczonymii. Bariery z bocznikuąjąc diodą Zenera ograniczają moc elektryczną do poziomu, przy którym

iskry elektryczne nie mogą spowodować zapłonu mieszanki gazów.