Element Systemu Centraltest

Element Systemu Centraltest

Hybryd

NR ID: DYN

OPIS PRODUKTU

DYN jest elementem systemu Centraltest 2 Gen. i charakteryzuje się zastosowaniem opraw typu „Spark DYN”. System dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowany został z myślą o bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej o rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej. Zintegrowany z systemami sygnalizacji pożaru, otrzymuje informacje o miejscu wystąpienia zagrożenia, a następnie wskazuje za pomocą opraw oświetlenia dynamicznego optymalną drogę ewakuacji. Droga ta wskazywana jest w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia na podstawie wielu scenariuszy predefiniowanych w systemie. 

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt: Element Systemu Centraltest

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.