System Centraltest

System Centraltest

Hybryd

NR ID: CT 2 GEN

OPIS PRODUKTU

Nowa wersja systemu Centraltest powstała na bazie wieloletnich doświadczeń. Celem prac rozwojowych było wyeliminowanie ograniczeń pierwowzoru oraz dostosowanie do wymagań stawianych przez systemy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego.

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt: System Centraltest

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.